Shashi Solluna

Shashi Solluna

Shashi Solluna

    Shashi teaches many aspects of Tantra, and is specialised in the Taoist Sexual Arts and Multi-Orgasmic Practices. This is about surrendering oneself into the flow of universal life force energy, and when this happens sexual energy may be experience as ecstasy, bliss or prayer. Shashi lived two and a half years in Pune, and for one and a half years with Master Mantak Chia. She delivers Taoist practices in a Sannyasin style.

    www.taospiral.com

    Shashi õpetab paljusid Tantra tahke ja tema eriala on Taoistlikud Seksuaalkunstid ning  Multiorgasmi Praktikad. Selle olemuseks on alistumine universaalse elujõu energia voolus ja kui see juhtub, siis võib seksuaalenergiat kogeda ekstaasi, õndsuse või palvena. Shashi elas kaks ja pool aastat Pune’s ning poolteist aastat koos Meister Mantak Chia’ga. Ta annab edasi Sannyasi stiilis Taoismi praktikaid.