Kristjan Puusild

Kristjan Puusild

Kristjan Puusild

Olen armastuse tähenduse otsija olnud mitmel suunal. Eelkõige psühholoogia, filosoofia, kirjanduse ja filmikunsti valdades. Olen nendesse valdkondadesse süüvinud nii akadeemilises maailmas kui mitteformaalses hariduses läbi laagrite, töötubade, erinevate kultuurikogemuste ning praktikate. Psühhoterapeudina töötades olen õppinud, et armastuse otsimine ning selle kogemine on üks võtmemehhanisme, mis inimestele õnne, heaolu, tervenemise või elujõu tagasi toovad. Ise olen armastust otsinud lisaks ligimesele nii vaimsetest kui füüsilistest praktikates aga eelkõige iseennast tundma õppides. Olen pidanud ka mitmeid loenguid ja kursusi armastuse teemadel nii ülikoolides kui kogukondades. Armastuseteema jääb aga alati, sest inimesed on erinevad ja ajastud muutuvad. Ka igal eluetapil on armastus erinevalt kogetav, seega ootavad meid kõiki ka armastuse teemal ees veel tundmata üllatused.

I have searched the meaning of love in different fields. Mostly through studies in psychology, philosophy, literature and film. My interest has been in academical world but also in informal education via workshops, camps, different cultural experiences and practice. Working as a psychotherapist I have learned that looking for love and experiencing it are one of the key mechanisms for bringing people well-being, happiness, life-power and healing. I have searched for love besides learning to know different people, also from physical and spiritual fields, mostly learning lessons about myself. I have held several lectures and courses on this topic in universities and communities.

The topic of love stays forever because people and times change. At each cycle of life love is experienced differently, therefore there will be several surprises yet to come for all of us on the topic of love.