Kristina Paśkevicius

Kristina Paśkevicius

Kristina Paśkevicius

Kristina Paśkevicius:
I am a dancer, a choreographer and a herbal therapist, the mother of three children. Being a freelancer I have directed, performed and done choreography at different Estonian theatres. In my everyday life I do dance journeys, tantra dance, women’s circles and herbal therapy. My priority is being happy! What makes me happy? Peace, beauty, cooperation, creativity, listening to my heart, breathing in synchronicity with others, nature and most definitely dancing makes me happy. I live and breathe through dancing. Particularly dancing makes me feel the presence and connection with my true essence. My greatest teacher is the mystical Life itself. Life has taught me that every one of us has a unique dance and inner pulsation, it is the same with seasons, nature, elements, stars. Sensing and understanding these rhythms enables us to start flowing with the world in a most supportive, beautiful and heartwarming way.

Theatre, Dance, Tantra, Shaolin, Taiji, Butoh, Aroma Therapy, Reflexology, Homeopathy, Reiki, Shamanism, Children, Men, Women and Silence have  influenced my life the most …

www.tantratants.ee
tantsud.humare.ee
www.facebook.com/5rytmi/

Olen tantsija, koreograaf ja loodusterapeut. Kolme lapse ema. Olen vabakutselisena lavastanud, mänginud ja teinud koreograafiat erinevates Eesti teatrites. Tegelen igapäevaselt Tantsurännakute, Tantratantsu, naiste ringide ning loodusteraapiaga. Minu südame asi on õnnelik olla! Mis mind teeb õnnelikuks? Rahu, ilu, koostöö, loomine, oma südame hääle kuulamine, ühes hingamine teiste inimestega, loodus ja päris kindlasti teeb mind õnnelikuks tantsimine. Ma elan ja hingan läbi tantsu. Just läbi tantsu tunnetan ma kohalolu ning kontakti oma tõelise olemusega. Minu suurim õpetaja on müstiline Elu ise. Elult olen õppinud, et igaühel meist on oma unikaalne tants ja sisemine rütm, nagu ka aastaaegadel, loodusel, elementidel, tähtedel. Neid rütme tunnetades ja mõistes saame koos maailmaga voolama hakata toetaval, kaunil ja südantsoojendaval moel.
Minu suurimad mõjutajad elus on olnud Teater, Tants, Tantra, Shaolin, Taiji, Butoh, Aroomteraapia, Refleksoloogia, Homöopaatia, Reiki, Šamanism, Lapsed, Mehed, Naised ja Vaikus…