Kristiina Saul

Kristiina Saul

Kristiina Saul

Olen hingelt Elu- ja inimuurija. Mind on alati huvitanud Maailma toimimine ja avaldumine silmale nähtamatul tasandil ning selle väljendumine igapäeva reaalsuses, põhjuse-tagajärje seosed, Elu voogamine läbi üksikisiku ja inimikoosluste. Tugeva isikliku arengu baasi on minu jaoks loonud Kundalini jooga, millega olen aktiivselt tegelenud ligi kümme aastat ja sel viisil saanud sügava kogemuse iseendast. Olen läbinud rahvusvahelise Kundalini Jooga Õpetajate koolituse Karam Kriya koolis. Õppinud holistilise treeningu kursusel Holistika Instituudis. Viimased paar aastat olen aktiivselt praktiseerinud Brandon Bays’i Rännaku-meetodit, et aidata igaühel olla parim versioon iseendast. Minu Elu-jaatav ja Elu-tähistav teekond on toonud mind šamanistlike- ja tantristlike praktikateni. Läbi eelnevate õpetuste olen avanud iseenda potentsiaali, kogedes seeläbi iseennast järjest elusamana, vaimustudes Elust ja üllatudes aina rohkem, mis kõik on võimalik. Kogetut jagan, õpetades joogat täiskasvanutele ja lastele ning luues Naiste Väeringe.

I am a passionate researcher of Life and Human nature. I have always been fascinated by how the unseen operates and manifests in the everyday World, the laws of cause and effect, how the Flow of Life is affecting the individual and group. My personal growth has been strongly influenced by Kundalini yoga, which I have been actively practising for almost 10 years. I have trained as Kundalini yoga teacher in International Karam Kriya School. Gained a holistic perspective on life while training at Holistic Institute. During last years I have studied and practised the Journey-method by Brandon Bays and helped many to be the best version of themselves. Recently my journey of celebrating life has guided me to shamanic and tantric practices. Through all these teachings I am feeling more alive, awed by Life and being constantly surprised about all that is possible. I share my experiences teaching yoga to adults and children and guiding empowerment circles for women.

www.tantratants.ee