Eeben

Eeben

Eeben

Eeben has been practising Oriental Dance since 2003, when an encounter with Arabic music took her to her first belly dance class by Pille Roosi. Since then dance has been an inseparable part of her life. As a multi-awarded artist and choreographer, Eeben has performed around Europe and the Middle East. As a dance teacher she conducts workshops and courses, organises dance events, and promotes Oriental Dance related educational materials.

Eeben received her BA degree in Near Eastern and Asian Studies in 2010 from The Estonian Institue of Humanities at Tallinn University, and an MSc in Social Anthropology in 2012 from the University of Oxford. She offers classes on Near Eastern Solo Improvisation and Oriental Dance Studies at the Faculty of Choreography at Tallinn University.  Eeben is a founding member of the Estonian Chamber of Oriental Dance.

EST

Eeben on idamaise tantsuga tegelenud alates 2003. aastast, kui kuulis esmakordselt araabia muusikat, mis omakorda viis ta Pille Roosi kõhutantsutundi. Sellest ajast alates on tants olnud tema elust lahutamatu osa. Eeben on nii Euroopas kui Lähis-Idas mitmekordselt auhinnatud esineja ja koreograaf. Õpetajana viib ta läbi tantsutreeninguid ja -kursusi, korraldab tantsuüritusi ja aitab kaasa idamaise tantsu alaste õppematerjalide levikule.

Eeben sai 2010. aastal Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi bakalaureusekraadi Lähis-Ida ja Aasia uuringutes ning 2012. aastal omandas ta sotsiaalantropoloogia magistrikraadi Oxfordi Ülikoolis. Ta õpetab Tallinna Ülikooli koreograafia teaduskonnas Lähis-Ida soolo improvisatsiooni ja idamaise tantsu õpinguid. Eeben on Eesti Idamaise Tantsu Koja asutajaliige.