Alar Krautman

Alar Krautman

Alar Krautman

Massage has been my passion and my life. At the age of 16 I started to become interested in Ayrveda and massage. Already at the age of 20 I was the masseur of Estonian cross country skiing team. By now I have taught about 20 years different therapies, over 50 courses outside of Estonia. I have Chinese, Thailand and Estonian nature therapist certificate and Finnish massage certificate.
While studying physiotherapy and medical massage, I understood that one part of the massage is missing – understanding the value of the touch of massage and its energetical part. From that started my long journey – Chinese medicine, Ayrveda, traditional Thai medicine, Japanese medicine and finally Estonian traditional medicine. In all those traditions the physical and energetical balance has been very important to me. In all those medicines there has been a vital part in tantristic view as well, without that there would be a gap in the knowledge. I can say that tantristic approach has opened a new world for me, that I gladly share with You.
Alar Krautman- Massaaž on olnud minu kirg ja minu elu. 16a hakkasin huvituma Ajurvedast  ja massaažist, juba 20 aastaselt olin Eesti murdmasuusatajate koondise massöör.  Praeguseks olen õpetanud ligi kakskümmend aastat erinevaid teraapiaid ja üle viiekümne kursuse Eestist väljaspool.
Olen omandanud Hiina, Tai, Eesti loodusterapeut 6 kutsetunnistuse ja Soome massööri kutsetunnistuse.
Olles õppinud füsioteraapiat ja nn. meditsiinilist massaaži, tekkis tunne, et üks osa massaažist on puudu- massaaži puudutuse väärtustamine ja selle energeetiline osa. Siit sai alguse minu pikk teekond  – Hiina meditsiin, Ajurveda, Tai traditsiooniline meditsiin, Jaapani meditsiin ja lõpuks Eesti pärimusmeditsiin. Kõikidel nendes traditsioonides on minu jaoks olnud oluline füüsilise ja energeetilise osa tasakaal. Igas selles meditsiinis on oma osa ka tantristlikul käsitlusel, milleta tekiks teadmistesse suur lünk. Võin julgelt väita, et tantristlik maailmakäsitlus on avanud mulle uue maailmapildi, mida jagan ka meeleldi Sinuga.