Virge Kuivjõgi

Workshop „Südame hääl“

Iga tantrasõber teab, et neli kõige olulisemat komponenti tantrapraktikate juures on kohalolek, hingamine, hääl ja liikumine. Ilma nendeta praktikad lihtsalt ei toimi. Selles õpitoas avastame hääle väge.

Teeme energeetilisi harjutusi ja praktikaid, et saaksid tunnetada, millist energiat Sinu hääl kanda ja anda. Kui lubada häälel ausalt väljenduda, lükkab see energia liikuma nii sinus kui kaaslastes. Nii saad ühendust vooga, mis kannab välja takerdunud ja ebaselgetest tunnetest, annab vajalikke taipamisi ja väestab. Tajud  nii oma isikupära ja selle kooskõla maailmaga. Õpid, kuidas anda helivorm sisemistele tõugetele ja ideedele. Ning mil moel hoida harmooniat intuitiivse naisenergia ja tegusa meesenergia vahel.

Workshop „Armastuse hingamine“

Õpitoas avastame, millist maagiat võib sisaldada õhk. Ilma teadliku hingamiseta on tantrapraktikad null. Teadlik hingamine võib protsesse võimendada, see meid tundlikumaks, annab võimaluse emotsioone sügavamalt kogeda ja lõppeks lihtsalt enegetiseerib keha kõige otsesemal moel.

Hingamine ühendab meid füüsilise keha ja emotsioonidega. Hea kontakt kehaga võimaldab rahulikku kohalolekut ja emotsioonid on sillaks teisteni. Kui tunneme turvaliselt ja oleme endas selged, siis saab meie energia ja looming vabalt voolata. Nii mängime sellel õpitoas õhuga, et leida üles meile mugavad piirid ja avastame, kuidas jääda tasakaalu andmise ja saamise vahel. Teeme seda ruttamata, endaga kontakti hoides ja armastuses. Kui suhtume õhku austusega, jagab see oma maagilist väge.

Hingamiskontsert- 3h

Hingamiskontsert  on eriline sündmus, mis algab keha ja meele häälestamisega sügavate tajude vastuvõtmiseks. Et soovi korral saaksid kontserdi ajal kasutada hingamist ja  häält isiklike instrumentidena, mis aitavad luua sügavat rännakut iseendas, muutunud teadvuse seisundis. Hingamiskontserdil loob ruumi harmoniseeriv muusika ja ülemhelid. See on erakordne võimalus osaleda kontseril, kus saad muusikat kuulata ja teadlikult kogeda alateadvuse tasandil. 

Teadlik heli- ja hääletöö annab võimaluse luua parem kontakt iseendaga ning hingamispraktikad toetavad energeetilist eneseavastuslikku rännakut.

Esimene osas häälestame praktikaid tehes keha- ja meeled tundlikumaks. Hingamiskontsert ehk vabastava hingamise seanss elava muusikaga (harmoniseeriva muusika ja ülemhelidega) kestab 1,5h, lõpus on integratsiooni aeg

HELID JA MUUSIKUD
Kontserdi ajal kõlavad iidsed muusikariistad, mille kõla pole ainult lummavalt ilus, vaid omavad ka tervendavaid omadusi: GONGID, DIDGERIDOO, TIIBETI HELIKAUSID, FLÖÖDID. Saate tunnetada muusika vibratsiooni ja koos hingamisega tekitada resonantsi kehas ning meeletasandil. Kõlab ÜLEMHELI- ja KURGULAUL, mille kuulamise ajal muutub ja süveneb taju, rahuneb või isegi vaikib meel, laieneb teadvus, alateadvusest võivad kerkida inspiratsioon ja sügavad taipamised.

Hingamiskontserdil toetavad ruumi muusikaga LILIA MÄRTMAA ja DENIS VINOGRADOV, Tervendavate Helide Keskuse loojad, heliterapeudid ja muusikud.
www.helid.ee

Julia Akasha

Rebirthing Workshop

Rebirthing is an intuitive, integrated form of breathwork that was developed by Leonard Orr in 1974 in the US. This method works on the deepest levels of human consciousness.

Conscious, connected breathing in a state of deep relaxation floods the body with life force and can be used to resolve deep blockages from the system and release negative experiences and traumas from our cellular memory. Negative behavior patterns and recurring negative emotions can be changed and transformed through the deep cleansing process that happens through a combination of deep relaxation, enhanced life force energy and enhanced oxygen levels in the body. Rebirthing can naturally induce a spiritual experience and state of altered consciousness, and ultimately lead to the experience of the Self as the Divine, of all that is.

The experience is physical, emotional and spiritual and can go along with states of pure ecstasy and bliss.

The breathing technique enables us to access old memories that could not be completely digested and integrated. Before our brain was completely developed in childhood, we saved overwhelming memories as physical and energetic sensations in the cells of our bodies. These early impressions are not accessible by our modern minds and daily consciousness. Through breathing deeply and consciously, however, we can reactivate these impressions and experience their energy consciously. This is necessary to dissolve the blockages they have created in our system so that we can integrate them into our adult consciousness and our life force energy can once again circulate fully through the system. It is then that we can access the original happiness, aliveness and natural ecstasy that are our birthright.

Accompanying the breathing process, Rebirthing works with a range of exercises and tools to engage our subconscious beliefs and behavior patterns. These exercises help us see where we block our full capacity and help us explore our highest potential as human beings in order to create the life we really want and deserve.

In this workshop, we will address our subconscious beliefs about sexuality, and then do the breathing process together to release the blockages held in the body. This leaves us with a deep sense of relaxation, enhanced sensitivity and sensuality and a deep sense of joy and happiness.

Niraj

Dancing the 4 Elements: Practical/Experiential. No nudity. Bring: Yourselves. This class will help you get into your body and integrate all your parts, with expressive dances of Earth, Air, Fire and Water, individually, in pairs and in groups. The experience will begin with Rhythmic/Tribal Dances using music from Africa and Brazil, evolving into dancing the melody, soothing and harmonising with the elements of air and water.

The Pleasures of Dance, Movement and Contact. Experiential. No nudity. Nothing to bring. This class focuses on the joys of being alive and healthy and able to express ourselves through motion and emotion. Dances of freedom and vitality will be followed by a slowing down and merging through the sense of touch, both giving and receiving to reach states of ecstasy and bliss.

Dances of Celebration. Experiential. No nudity. Nothing to bring. To conclude the festival we shall honour our deep coming together as a tantric tribe by sharing a collective dance of joy, passion and celebration, encompassing all the colours and flavours we have touched into and co-created with our fellow travellers. Let’s get high on Life!

Crystal Ra & Michael

Release the past to include three hearts healing and create your desired future – 2,5 hours

Rituals, tools and interactive techniques, both practical and theoretical weaved with Hawaiian spiritual approaches to dissolve the patterns and connections from the past that influence our future. Learn how to reactivate a key factor in every relationship through the three hearts healing process. Comfortable clothes on. Bring a small stone for ritual.

Awakening, healing and activating your Inner Man and Woman – 2,5 hours

Theoretical and practical interactive session weaved with New Time Energy knowledge with guided meditations to reconnect with your inner family and reset the inner dynamics which influence your outer relationships. Through the movement, touch and affirmative words and processes we will get acquainted with our new best friends and allies. Comfortable clothes on.

From Hawaii Fairytales to reality – Formulas for happy relationships and abundance. Create relationships you desire and deserve – 2,5 hours

Sharing our personal journeys to find our kings and queens, the platforms required according to New Time Energies creating healthy and happy relationships feeding our mind, body and spirit. Theoretical and practical mapping from where you are to where you want to be. Clothes on. Bring paper and pen.

Whitedove & Krista

The true understanding of Tantra – Channeling the Universal Vibration

Combination of lecture and practices covering the principles of Tantra and how to rise and use the energy in various ways & forms. Transcending the energy channeling for: a) meditative visualisations/ clairaudient  b) healing’s c) manifestations d) self building and relationships e) creativity and more

TANTRIC SOUNDSCAPE MUSICAL JOURNEY  ‘The Word The Vibration The Music The Dance’

At your most basic level, you are pure energy. And energy doesn’t lie in stillness – It vibrates in tones, in wavelengths, cycles, and frequencies. In each moment our consciousness is created by the combined effort of trillions of simultaneous chemical reactions that resonate fully, producing many tones and frequencies.

In this journey we invite you to forget about outer world and tune completely into yourself by covering your eyes allowing the music to o create audio visualisation, healing activities, self realisations, manifestations and changelings through free flow dance or meditative techniques.

It is a playful, joyful, sensual playground where you can let go boundaries, open up, liberate and discover your tantric essence.

During this musical journey a various instruments will be played including sitar, guitar, tanpura, tibetan bowls, gongs, shamanic drum & nature sounds, various forms of chants, poetry to assist us in raising universal tantric vibration.

We recommend to dress light and comfortable for dance and movement and take something to blindfold your eyes.

Steve Kokker

Tea & Touch

A meditative space to slow down, integrate, reach out to another from a space deep inside. We start off with a silent tea ceremony, a chance to meet the self and Great Nature in the still presence of a powerful teacher plant (tea, camelia sinensis). From this space, we then flow into several guided exercises in conscious touch, fully clothed, to explore what can be sensed from this calm state. A chance to connect with nature wisdom, and to let the inner wisdom then shine though.

Alar Krautman

Mana therapy

Massage is a touching inspiration, created by the perception of another body. We all have this ability to perceive, it may be just blocked in some people. Many natural abilities like being playful, using our voice freely, freedom of expression through dance etc, need some encouragement for reawakening.

In Mana therapy we go for an 1,5 h long massage journey, using selected yoga exercises, dancing and voice expressions to let the tensions go and get prepared to surrender to the wonderful art of massage. We’ll use methods which could be somewhat non-habitual. Mana therapy is also aiming to release energy blockages, stuck emotions and to re-connect us with our feelings. By touching someone, we get a chance to perceive their deeper essence, experience their divinity and join them for some moments on their path.

In this workshop nobody needs to worry about not having massage skills. Here we are all equal and everybody gets a chance to learn something.

Til midsummery soul touching!

Sauna – sweat lodge as the sacred place of nature people.

Our smoke sauna and Indian sweat lodge are sacred places. I can make a sacred journey to this ancient world, to meet yourself and someone else…
When coming to sauna, take some time for it, we’ll have a talk before going to sauna and also will do some clensing, without it it’s not allowed to enter the sauna. The whole process takes 3 hours, not all of that time is spent inside the sauna.
Take along your own towel what you can use also to lay on the grass. Don’t eat 2 hours before coming to sauna. If you are carrying some anger or frustration, let it dissolve – please follow that rule strictly.Before sauna don’t use any deodorant, parfume, creme, lipstick and so on, if its not 100% natural.
Be aware that the sweat lodge journey is not easy and usually we go out all together. So consider how good is your health and let know to the person who is responsible for the ritual, if you have any health risks. Before and during the sauna it is not allowed to use any alcohol or narcotics and please regard that sweat lodge is a sacred place. If you take any medication, ask advice. Come prepared to enter a deeper journey of mind and maybe  also overcome yourself.

See you inside Mother Earth’s womb…

Tiit Trofimov

Laughing Drums

The drum has a special appeal – the reason is very deep rooted. You will have to understand it. When a child is conceived in the womb, the child grows, but the child cannot breathe, he has to breathe from the mother. In fact, the mother breathes for him. And for nine month continuously, he hears the beating of the mother’s heart – continuously. It is the first meeting with music and rhythm… And then the child is born. The whole body system, the mind system, carries that desire of beat, for the rhythm of the mother’s heart… Hence, from this deep biological experience of the child, comes the appeal of the drum.

The drum is the oldest instrument of music; everything else has followed it. So whenever somebody is beating a drum the temptation is too much – you start moving your legs, you start swaying your body. If the beater is good and really knows how to create atmosphere through the drumbeat, nobody can be there who is not affected. Even a Buddha would like to dance.

Come and dance to blissful being!

Seva Prem

Energetic tantra massage:

Tantra massage for singles and couples. Because tantra massage works with energy, it is possible to give one without even touching the sexual organs. Yin and yang energies can be stimulated and rested through the spine and trough the energy body. It can lead to very beautiful, blissful and healing states of body, mind and soul

Pille Tali ja Vilmar Schiff

Rebirthing with the support of the sounds of gong.

You are supported by a rebirther Pille Tali

Master of sounds: Vilmar Schiff

Rebirthing is conscious connected breathing process, connecting us to the life energy behind all matter. Rebirthing takes you into a better connection with yourself, a good connection with subconscious mind and the higher self is created. For example you can find yourself in absolute bliss or be exposed to your shadow… the experience is always perfect to get you to a new level! The only thing needed for this workshop is trust, the more you trust the process, the deeper the experience. Come and “check in” into yourself!

Eye to Eye/ Soul to Soul

The workshop is facilitated by breathwork therapist Pille Tali

This workshop offers a rebirthing session with a partner. Through another person you can See yourself. Through the other’s eyes the world of the soul opens.

Peep Õunapuu ja Malle Rajangu

TantraDate

Tantradate is a gathering to celebrate your genuine beauty and an invitation to an journey to the depths of the heart. This is a delightful opportunity to discover yourself as love and joy. We meet each other in authenticity, looking “through the heart.” We hold and are held by Loving Presence. A playful workshop of Motion, Breathing and Conscious Touch. And opportunity to wake up and recall your true nature, finding new ways to connect with yourself, others and life.

The free flow of your life energy

This workshop will give you powerful, yet simple practices which help you open up the free flow of your life energy in your body, bringing you more joy, pleasure and happiness. Furthermore, you can use these practices for the rest of your life.

You will find out how to raise your vibration, in a safe and supportive space totally let go of the blockages which keep your vibration low, feel the releasing energy, experience ecstasy and creative power due to the free flow of your limitless creative power. You will also learn how to reach higher states of consciousness. We invite pleasure into our life to experience healing, release, ecstasy, humanness and imperfection.

The free flow of your life energy helps you create your dream life easily and follow your truth.

Magdala

Töötuba: Jumalik Ühendus – sisemine Naine ja Mees

Nii ürgne naiselikkus kui ka mehelikkus peavad meis voolama, tantsima ja armastama, et oleksime tõeliselt oma tões, elus ja väes. Oma töötoas kasutame liikumist ja ühisolemist, et saada kontakt oma naiseliku ja meheliku energiaga, ning meie igapäevast töövahendit hüpnoosi, et alateadvuse ja Kõrgema Minaga ühendudes vaadata otsa oma sisemisele Mehele ja Naisele hingetasandil. Lubame neil sõlmida (või uuendada) oma Püha Liidu, süüdata igavese armastuse tule oma südames ja nii avaneda ja avarduda kooskasvamisele ja tõelisele lähedusele. Tule, laseme voolama armastusetantsu enda sees, lubame end olla päriselt ja vabalt high on Life!

Performance

“Naised alasti” on kahe naise etendus, mis räägib naiselikkusest selle kõigis tahkudes, ka neis, millest me tavaliselt ei kuule, ei räägi, mis on sügavad ja sisimad, tihti ebamugavad või piinlikud. Rõhk on ehedusel ja aususel ka sellistes tunnetes nagu näiteks hirm või häbi, seda etendust luues soovime astuda välja ka iseenda mugavustsoonist. Etendusel tuleb esitusele meie autoriluule- ja muusika, oleme valinud selle etenduse tarbeks välja just sellised palad, mida muidu avalikult esitada oleks võib-olla ebamugav, mille kohta oleme mõelnud, et see jääbki kaustikusse või sahtlisse – alasti igatsus, fantaasiad, sügav kurbus, ehe viha, armukadedus, seksuaalsus, hirmud, vabadus, hullumeelsus, kõrgendatud ülendavad olekud jne.

Etenduses luule ja muusika vahelduvad ja on omavahel ka põimitud. Kaasame ka publikut, räägime lugusid, mis on mingi luule või laulu sündimise taga, suuname inimesi tunnetama, mida mõni lugu neis avab. Lisaks ka tantsime veidi. Õhkkond saab olema tõeliselt vaba ja intiimne. Lõplikult sünnibki etendus koha peal inimeste, koha ja iseendaga sel ajahetkel suhestudes läbi improvisatsiooni ja tunnetuse.

Erik Perlin

I – Diamond heart workshop

In this workshop we open our hearts and balance heart and mind. We recognize and accept the inner teacher. We allow ourselves to relax through different layers, and honor the peace, love and light within us.   

Through short lecture, guided mediation and mantra-chanting, we set our hearts in charge of our life and integrate our higher-self.  We expand our awareness and take responsibility as a creator of this reality. We strengthen our belief and confidence and open ourselves to our full potential.

II Ceremonial healing workshop – Medicine Buddha

This workshop is suitable for anyone, who hears a call to join with those healing energies. Suitable for balancing and blessing any area of life,  body-mind-spirit balancing,  past-present-future. Through truth and love we integrate forgiveness, acceptance, surrender to the heart, compassion, integrity, pure light and blessing energies. We let go of attachments, desires, expectations, inner conflict and allow our light and wisdom to anchor us into wholeness.  You can expect a Shamanic ceremony, a sound journey, guided mediation and chanting mantras together.

III –  Celebrate the Krishna within

Happiness, joyfulness, bliss and blessings to our new life. In this workshop we celebrate life and tap into Krishna energy.  Krishna lives in everyone of us. It is the innocent, happy and curious,  joyful  and energetic part of us.  So now we see and celebrate!  Together we dance (Ectatic!), sing (Happy mantras) and share our dreams. Co-creating an uplifting room for benefit of all. 

We lift our burdens, release ourselves from shackles and tap into our creativity, abundance, ease of communication, self- expression and confidence with humility. Growing together in oneness.

Workshop for men – Fire ceremony and Initiaton into manhood

Initiation to manhood. Accepting our inner light and power, we take responsibility as a creator and set ourself free. We burn all the excuses, all the bondages, limitations, shame, blame and guilt. Activating our solar aspect, looking world with compassion, we step from waiting into creating position. Instead of pointing a finger at outside circumstances, we look inside and find all the answers and solutions here. By making new choices, that honor ourselves and others, we take control of our destiny, embodying truth, love and light.

Olga Vesna

Тантра in darkness. “With the widely closed eyes”. Close eyes and look!!! LOOK AT the NEW POSSIBILITIES. you have possibility

 1) to increase the sensitivity of ordinary channels of perception (sight, rumor, touch, sense of smell, taste) and extend the stream of pleasure from life

2) to realize to the behavioral models, that don’t let you enjoy the harmonious relationships with yourself and the  world

3) to increase the power resourse of organism, get access to the life-breath

4) to connect with your intuition and learn how  to feel and find the most effective decisions in life

6) to learn to cast doubts aside and accept vitally important decisions, not putting aside .

8 ) to strenghten  connection with a subconsciousness and get answers from the HIGHER me

.9) to say “stop” to yourself  whenever you’re getting inthe the businesses and fuss too much. Stop and remind yourself to enjoy life.

To be present in your life!

Master Of Pleasure 

Where is the source of your enjoyment of life lost?

There is nothing indecent about what brings pleasure, “say the great.

And our mothers talked differently, and the popes were silent)

Therefore, many years passed before I allowed myself to come to the tantra, I allowed myself to enjoy life !!!

I’ll support you in that, too, you feel freedom of taste and joy!

Even more …. even deeper .. even thinner ..

at this course

* we will explore with you the feelings that help you  fully experience the pleasure of life.

* we will Identify attitudes that block your sexuality, Magnetism and charisma.

* During this process, we will see зwhere we miss our natural opportunity to enjoy life and find our own sources of vitality, joy, drive and loving enjoyment.

We will discover the source of magnetism and give ourselves the pleasure of  love!

This is a pair practice. Find a partner and come together.

Kristjan Puusild

Shadow sides of Love

This workshop opens the Shadow sides of Love. The shadow side of human soul consists of different problems, obstacles and personality sides that make the experience of love difficult, sometimes impossible. Love is at the same time a path to oneself and a path to the Other. Therefore, one needs to learn to know oneself in order to experience love and to integrate the shadow sides of oneself in order to open for another.

This workshop opens these sides and introduces opportunities how to open oneself and human relations to love without escaping from the shadow, but accepting it. 

Eeva Kallis

Workshop: Meeting the boundaries 

Life doesn’t have a foreplay, every second is already life. Acceptance of what is and trust, that love is enough, is possible by giving up the battle. The battle, rooted in the belief that I’m not good enough and constantly have to cross my boundaries to prove myself. Is it truely necessary? And to what extent am I aware of my boundaries?

In the workshop, we’ll explore our boundaries through conscious liberating dance, being mirrors for each other.

We meet our boundaries, being fully present in the body, giving us time and permission. While becoming aware of the tendencies to resist, avoid and tense, we can choose to explore it with interest and open up for the unknown. To feel the taste and the smell of life’s juiciness fully. We can allow ourselves to be natural and not provoked. We experience how  to risk to be ourselves through trust.

Ohad Pelle Ezrahi

ETP – Empowerment Through Pleasure:

ETP is a sexual shamanic method for deep healing and reset of life experiences. It is developed by Pele Ohad Ezrahi and Dawn Cherie. The practice is done in groups of 3. Nudity and sexual touch are posible.

Energetic Penetrations:

the shamanic art of penetrating and being penetrated deeply without ANY physical touch. (no nudity, no touch.)

Cock Talk with flies on the wall:

How it is to grow up in a mail body. A rare place for men to share what we almost never share. the unheard of stories of men about their body and sexuality. Women are holding space like flies on the wall… (nudity. no sexual touch)

Buster Rådvik

Embodied Intimacy: Integrate your Belly, Genitals and Anus

Let the parts of your body you hide show you the way to unknown depths of aliveness and connection. With simple and effective partnered exercises we use breath, sound and touch to melt the prison walls around our most sacred areas of our body. As a result are more at ease in our own skin when naked and present with others. 69

Embodied Intimacy: In Motion – Move, Connect and Play

Move attuned to the wisdom of the body and have fun. An intimate improvisation that moves the participants through ecstatic tenderness and empowering wildness, innocent playfulness and heartfelt magic. Together weaving a Tantric field of embodied ecstasy and delightful presence.

Embodied Intimacy: Oxytocin filled connection

Belly2Belly is a deceptively simple process designed to dissolve the experience of separate self into rhythmic waves of sensation shared with a partner in real time. The focus is on generating intimacy, emotional openness, & physical bonding in a safe, slow, guided non-sexual way. Reawaken your primal need for human connection. Trust your body and others. Reclaim your original innocence. Remember you are safe.

Sergey Zamkovoy

Tantra in the Quantum Universe

I will teach you the techniques that are considered magical, since they outstep the regular causal relationships, but which are truly tantric in fact. These techniques build bridges between the modern quantum paradigm of philosophy and the ancient secret knowledge of tantra. You will finally find a logical explanation for what is happening to you during the practice of tantra, and learn how to manage your mind, so that miracles happen. As a result you will turn tantra into a path of evolution – not only spiritual, but also social. See you at the festival!